Pradžia
Įdomybių aruodas
Mokymosi medžiaga
Fizikos bandymai
Žymiausi fizikai
Interaktyvioji galerija
Nuorodos
Testai
Gyvenimiški klausimai

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai

Pradžia arrow Įdomybių aruodas arrow Įdomioji fizika, I dalis arrow Skysčių ir dujų savybės - 1 arrow Tariamasis „amžinasis“ variklis
Tariamasis „amžinasis“ variklis

Knygose kartais aprašomas, kaip tikrasis „amžinasis“ variklis, šitaip įtaisytas įrankis: riebalai (arba vanduo), įpilti į indą, pasikelia dagtimis iš karto į viršutinį indą, o iš ten kitomis dag-timis _ dar aukščiau; viršutiniame inde yra lovelis riebalams nubėgti, kuris krinta ant rato krumplių, versdamas jį tuo būdu suktis. Nubėgę žemyn riebalai vėl dagtimis pasikelia į viršutinį indą. Tokiu būdu, riebalų srovė, tekėdama loveliu ant rato, nė valandėlei nenutrūksta, – ir ratas amžinai juda (69 pav.).

Jei autoriai, aprašantieji šią sukyklę, pasistengtų ją pagaminti, jie, žinoma, įsitikintų, kad ne tik ratas nesisuka, bet kad nė vienas lašas skysčio net ir nepateks į viršutinį indą!

Image
69 pav. Neįvykdoma sukyklė

Tatai galima suprasti pagaliau ir negaminant sukyklės. Ir iš tikrųjų: kodėl išradėjas mano, kad riebalai turi nubėgti žemyn iš viršutinės, užlenktos dagties dalies? Kapiliarinis pritraukimas, nugalėjęs svorį, pakėlė skystį aukštyn dagtimi; bet juk ta pati priežastis sulaikys skystį sudrėkusios dagties vyksme, neleisdama jai varvėti iš jo. Sakykime, kad į viršutinį mūsų sukyklės indą nuo kapiliarinių jėgų veikimo gali patekti skystis, tai reikės pripažinti, kad tos pačios dagtys, kurios tariamai jį pristatė čia, pačios ir perneštų jį atgal į apatinį.

Image
70 pav. Senovinis vandeninio „amžinojo“ variklio projektas tekėlui

Šis tariamasis amžinasis variklis primena kitą vandeninę „amžinojo“ judėjimo mašiną, išrastą prieš pusketvirto amžiaus (1575) italų mechaniko Strado Vyresniojo. Čia duodame tą keistą projektą (70 pav.). Archimedo sraigtas, sukdamasis, pakelia vandenį į viršutinį indą, iš kur jis išteka srove ir atsimuša į rato plokštes (dešinėje apačioje). Vandens ratas suka tekėlą, o kartu varo dantytais krumpliais tą patį Archimedo sraigtą, kuris pakelia vandenį į viršutinį indą. Sraigtas suka ratą, o ra tas – sraigtą!.. Jei panašūs mechanizmai iš tikrųjų būtų galimi, tai paprasčiausia būtų įtaisyti taip: permesti virvę per skridinį ir pririšti prie jos galų vienodus svarsčius: kai vienas svarstis nusileistų, tai tuo pačiu jis pakeltų kitą krovinį, o tas, nusileisdamas iš šitos aukštumos, pakeltų pirmąjį. Kodėl ne „amžinasis“ variklis.

 

 
< Ankstesnis   Kitas >